Costuri / Tarife

Asistenţa de specialitate este realizată într-un mod colaborativ cu clientul, consilierul acomodându-şi demersurile cu cerinţele şi aşteptările clientului.Ca atare consilierul acordă clientului o primă oră de consultaţie gratuită pentru informare, stabilirea obiectivelor şi a modului de lucru. Odată convenite condiţiile de conlucrare între parteneri, se stabileşte un aranjament de confidenţialitate şi se convine asupra unui  contract de consultanţă.

Pentru lucrările efectuate se pot practica trei sisteme de tarifare toate avand la baza practica profesiilor liberale, comparabile cu tariful orar al unei consultatii medicale de specialitate:

1. Tarif standard , pentru lucrări complete pe bază de contract intre părţi, cu avans 30 – 50 % şi decontare finală la terminarea lucrărilor. (exemplu: evaluare preliminară brevetabilitate, întocmire documentaţie cerere de brevet de invenţie, reprezentare, la OSIM,…..);

2. Tarif standart – plus , pentru asistenţă punctuală , pe probleme selective ale clientului, cu facturare pe problema solicitată. (exemplu: redactarea revendicărilor unei cereri de brevet);

3. Tarif special , pentru lucrări complexe, pe bază de contract, care necesită implicarea unor proceduri specifice şi colaborări cu terţi, cu avans 50 – 70% şi decontare la terminarea lucrărilor.(exemplu: evaluarea unei invenţi, proceduri de valorificare prin aplicare, cesionari, licentieri….,).

Taxele percepute de OSIM pentru brevetare de inventii si certificare marci sau desene si modele trebuiesc adaugate onorariului consilierului si sunt redate pe site-ul OSIM [www.osim.ro].

NOTĂ: – Serviciile din contractul de consultantă nu includ litigiile privind contestarea, revocarea sau anularea titlului de proprietate (brevet, marca, desen sau model). Pregătirea argumentatiei juridice pentru aceste situaţii poate fi convenită prin act adiţional cu facturare separată.