Servicii

 1. BREVETE DE INVENȚIE (BVI) si /sau MODELE DE UTILITATE (MU)

Consultanta de specialitate in proprietate industrială poate fi determinanta pentru calitatea brevetului de invenție, calitate ce se fundamentează succesiv în felul următor :

 • în etapa definirii soluției tehnice a invenției prin cercetare de brevet, evaluarea brevetabilitatii, perfecționarea soluției prin tehnici de creație și « invent around », alegerea tipului de protecție ;
 • în etapa întocmirii depozitului invenției prin redactarea conformă a descrierii și redactarea rațională a revendicărilor (raport extensia /acurateatea protecției) ;
 • în etapa asistarii procedurilor de brevetare prin, rezolvarea notificărilor, reformularea revendicarilor dupa evaluarea invenției in raport cu piata, asistarea tandemului inventator-titular in  valorificare , negocieri și reprezentări față de terți.
 • in etapa extensiei internationale (optional) a protectiei pe cale PCT cu analiza rapoartelor (ISA) si reformularea revendicarilor.

[În conformitatea cu prevederile art.3 a) și 3e) din Instrucțiunile de aplicare a Ordonanței Guvernuului nr.66/2000 , nr108/17 oct.2002 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială.]

2. MĂRCI (M)

Consultanta in realizarea marcilor la OSIM sau la EUIPO cuprinde :

 • verificarea disponibilitati marcii, alegerea judicioasa a claselor si reconceptia acesteia daca este cazul
 • intocmirea depozitului regulamentar
 • asistarea procedurilor de certificare si a valorificarii ei. 

3. DESENE ȘI MODELE INDUSTRIALE (DMI). 

Consultanta in realizarea marcilor la OSIM sau la EUIPO cuprinde:

 • verificarea disponibilitati desenului sau modelului si reconceptia acestuia daca este cazul
 • intocmirea depozitului regulamentar
 • asistarea procedurilor de certificare si a valorificarii ei. 

4. CONSULTANȚA ȘI ASISTENȚĂ DE SPECIALITATE PENTRU EVALUAREA ȘI VALORIFICAREA INVENȚIILOR. CESIONARE, LICENȚIERE, TRANSFER DE KNOW-HOW, PARTENERIATE. 

Brevetele de invenție ,modelele de utilitate, mărcile sau desenele și modelele industriale fac parte din activele necorporale ale unei întreprinderi. Aceste active se manifestă prin proprietățile lor economice, nu au substanță fizică, acordă drepturi și privilegii proprietarului lor și pot produce venituri. Brevetarea repectiv certificarea reprezintă un prim pas, și conferă titularului un titlu juridic (brevetul, certificatul) important pentru asigurarea protecției exploatării creației sale. Efectele pot fi considerabile în plan științific, tehnic sau juridic, dar numai valorificarea deplină prin aplicare sau transmitere de drepturi poate asigura efecte economice. Valorificarea eficientă presupune însă evaluarea invenției pe baza unor metode suficient de convingătoare, care să justifice demersurile de aplicare. Această evaluare este indispensabilă în cazul cesionarii, licențierii sau transferului de know-how sau stabilirea unor parteneriate în domeniul exploatării Proprietatii Industriale (PI).

[În conformitatea cu prevederile art.3 b) și 3d) din Instrucțiunile de aplicare a Ordonanței Guvernuului nr.66/2000 , nr108/17 oct.2002 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială]

5. CONSULTANȚĂ IN ELABORARE POLITICILOR INSTITUȚIONALE ȘI A BUNELOR PRACTICI IN DOMENIU PENTRU UNIVERSITAȚI, UNITAȚI DE CERCETARE – DEZVOLTARE, INTREPRINDERI COMERCIALE.

Fiecare instituție (universitate, centru de cercetare, societate comercială) ar trebui să practice o politică instituțională adecvată și personalizată. Întocmirea politicii instituționale și implementarea unor bune practici în domeniul PI este atributul conducerii , dar asistența de specialitate a unui consilier în PI este foarte recomandată. Se au în vedere următoarele aspecte pe care instituția trebuie să le îndeplinească:

 • Un program propriu și personalizat de dezvoltare în PI pe baza de obiective, plan de acțiuni, mijloace angajate, calendar, priorități;
 • O cultură minimal a PI, generarea de categorii de PI, respectarea drepturilor terților, capitalizarea categoriilor de PI și mai ales valorificarea acestora;
 • Capacități de evaluare preliminară internă;
 • Competențe operaționale proprii (echipa/grup/specialist) în PI;
 • Bune practici în domeniul PI specific profilului instituției;
 • Cheltuieli rezonabile în activitățile de PI.

[În conformitatea cu prevederile art. 3e) din Instrucțiunile de aplicare a Ordonanței Guvernuului nr.66/2000 , nr108/17 oct.2002 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială]

6. CONSULTANȚĂ ȘI ASISTENȚA DE SPECIALITATE IN FORMAREA CULTURII PI

O activitate de consultanță eficace în domeniul PI din partea consilierului de proprietate presupune că și colaboratorii sau partenerii acestuia să fie minimal și corect inițiați în domeniu. Un program de consultanță și instruire adecvat din partea unui consilier de PI poate fi calea cea mai recomandată că și o etapă pregătitoare în demersurile cu specific de PI.

Cabinetul propune programe formative individuale sau colective sub formă de prezentări interactive cu o durata de 45 minute cu  următoarea tematică ce pot fi incluse la cerere în programul de consultanță solicitat: 

 1. Noțiuni fundamentale de Proprietate Industrială.
 2. Metode și tehnici de creație.  Avantaje și limitele lor.
 3. Procedura de brevetare a unei invenții (brevet sau model de utilitate).
 4. Elemente hotărâtoare în redactarea de calitate a unei cereri de brevet de invenție.
 5. Procedura de certificare a unei mărci. Marca comunitară și marca națională.
 6. Procedura de certificare a unui Desen sau Model Industrial.
 7. “Valoarea “ invenției brevetate.Exerciții de evaluare a unei invenții.
 8. Bune practici în valorificarea invenției brevetate.
 9. Politici și practici instituționale în domeniul PI și raportul dintre inventator și titular.         Invenția de serviciu.
 10. Specificul PI în universități și unități de cercetare. Regula celor « 24 de luni »

Participanții la programele formative în cadrul tematicilor de mai sus pot beneficia  de “Manualul de bune practici sau ghidul inventatorului” elaborate de consilier în format electronic PDF.

[În conformitatea cu prevederile art. 3e) din Instrucțiunile de aplicare a Ordonanței Guvernuului nr.66/2000 , nr108/17 oct.2002 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială]

7. STAGII DE PRACTICĂ  PENTRU DOBANDIREA CALITĂȚII DE CONSILIER IN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ   

Practicantul va efectua activitatea în regim de « fără frecvența » pe baza documentației furnizate de tutore. Programul de pregătire presupune însușirea cunoștințelor și procedurilor specifice activităților de consiliere în PI la nivelul solicitat de tutore, iar stagiul va fi validat pe baza unor teste bianuale. Stagiul poate fi asigurat pentru  una (BVI-brevete), sau toate specializările (brevete-BVI, cale OSIM și PCT, mărci-M și desene su modele-DMI, cale  OSIM și EUIPO). Specializarea brevete – BVI este obligatorie. Contractul de colaborare prevede plata facilității de stagiatură și serviciilor tutorelui  bianual.

[stagiari în condițiile Art. lit c) din Normele CNCPIR, pe baza de contract de colaborare semnat de practicant și tutore (Art. 19 și Art. 20 din Ordonanță).]