Proprietate intelectuala

SERVICII

 

1. Consultanţă şi asistenţă de specialitate pentru Brevete de Invenţie, Modele de utilitate, Mărci, Desene şi Modele Industriale.

 

[In conformitatea cu prevederile art.3 a) si 3e) din Instructiunile de aplicare a Ordonantei Guvernuului nr.66/2000 , nr108/17 oct.2002 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala]

 

Proceduri de brevetare/certificare, eficace, cu costuri minime şi cu sanse maxime de reușită.

 

·          Evaluări preliminare privind oportunitatea procedurilor de brevetare, certificare (avantaje/costuri);

·          Cercetare documentară tematică pentru brevete, mărci sau DMI;

·          Analiza brevetabilității

·          Proceduri de "invent arround" (la solicitare și în cazuri specifice);

·          Întocmirea documentaţiei de brevetare/certificare.Redactarea de calitate a descrierii şi a revendicărilor;

·          Reprezentare la OSIM, urmarirea procedurilor si interventii la notificari;

·          Asistenţă de specialitate pentru implementare şi valorificare;

·          Asistenţă de specialitate în procedurile de contestaţie sau  în raporturile cu terţii.

 

 

 

2. Consultanţă şi asistenţă de specialitate pentru evaluarea şi valorificarea invenţiilor.Cesionare, licenţiere, transfer de know-how, parteneriate.

 

[In conformitatea cu prevederile art.3 b) si 3d) din Instructiunile de aplicare a Ordonantei Guvernuului nr.66/2000 , nr108/17 oct.2002 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala]

 

Brevetele de invenţie,modelele de utilitate,mărcile sau desenele şi modelele industriale fac parte din activele necorporale ale unei intreprinderi. Efectele lor pot fi considerabile în plan ştiinţific ,tehnic sau juridic, dar numai valorificarea deplină, prin aplicare sau transmitere de drepturi, poate asigura efecte economice. Valorificarea eficientă presupune însă evaluarea invenţiei pe baza unor metode suficient de convingătoare, care să justifice demersurile de aplicare.Cabinetul de proprietate industrială propune clienţilor săi evaluări pe baza metodelor IPScore® 2.2 sau INV-VAL. Această evaluare este indispensabilă în cazul cesionării, licenţierii sau transferului de know-how sau stabilirea unor parteneriate în domeniul exploatării PI.

 

 

 

3. Consultanţă în stabilirea raporturilor inventator-angajator (invenţia de serviciu) şi în raporturile cu terţii în domeniul PI.

 

[In conformitatea cu prevederile art.3 c) din Instructiunile de aplicare a Ordonantei Guvernuului nr.66/2000 , nr108/17 oct.2002 pivind organizarea si exercitarea profesiei de consilier in proprietate industrial]

 

Invenţia de serviciu este reglementată prin lege. Cu toate acestea ea este rareori formalizată reciproc avantajos şi suficient de suplu în contractele de munca. Succesul unei invenţii şi consecutiv efectele aplicării sale pot fi hotărâtor influenţate de acest aspect. In afara invenţiei de serviciu, care impune anumite reglementări, inventatorii sunt şi titularii (proprietarii) invenţiilor pe care le realizează. In marea majoritate a cazurilor inventatorii nu dispun de facilităţile necesare pentru a implementa în producţie invenţia (structuri proprii de fabricaţie, mijloace materiale şi financiare, etc.) astfel că în mod natural ei vor trebui să-şi găsească un titular, căruia îi vor ceda prin cesiune (mai rar licenţă) invenţia. Cesiunea va fi rezultatul unei negocieri între inventator şi aplicant (titular),  cu condiţia ca negocierea să fie una de tip win-win. Reuşita tranzacţiei poate fi asigurată doar atunci când inventatorul şi aplicantul acceptă aceeaşi platformă de negociere, legată de o valoare a invenţiei, iar această valoare, dacă se poate, sa fie certificată conform unui procedeu acceptat de amândoi şi realizată de un consilier calificat.

 

 

 

4. Consultanţă în elaborarea politicilor instituţionale şi a bunelor practici în domeniul PI pentru universităţi, unităţi de cercetare - dezvoltare, societăţi comerciale.

 

[In conformitatea cu prevederile art. 3e) din Instructiunile de aplicare a Ordonantei Guvernuului nr.66/2000 , nr108/17 oct.2002 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala]

 

Fiecare instituţie (universitate,centru de cercetare,societate comercială) ar trebui să aibe şi să practice o politică instituţională adecvată  şi personalizată. Intocmirea politicii instituţionale şi implementarea unor bune practici în domeniul PI este atributul conducerii .Se au in vedere următoarele aspecte pe care instituţia trebuie să le indeplinească:

·          Un program propriu şi personalizat de dezvoltare în PI pe bază de obiective, plan de acţiuni, mijloace angajate, calendar, priorităţi;

·          Capacități de evaluare preliminară internă;

·          O cultură minimală a PI, generarea de categorii de PI, respectarea drepturilor terţilor, capitalizarea categoriilor de PI şi mai ales valorificarea acestora;

·          Competenţe operaţionale proprii (echipă/grup/specialist) în PI;

·          Bune practici în domeniul PI specifice profilului instituţiei;

·          Cheltuieli rezonabile în activităţile de PI

 

 

 

5. Consultanţă şi asistenţă de specialitate în formarea culturii PI

 

[În conformitatea cu prevederile art. 3e) din Instructiunile de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.66/2000, nr108/17 oct.2002 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala]

 

 

O activitate de consultanţă eficace în domeniul PI presupune ca şi colaboratorii sau partenerii să fie minimal şi corect initiaţi în domeniu.Cabinetul  propune programe formative individuale sau colective, sub forma de prezentări interactive cu o durată de 45-90 minute, cu  urmatoarea tematică:

 

1.             Noţiuni fundamentale de Proprietate Industrială.

2.             Metode şi tehnici de creaţie. Avantajele şi limitele lor.

3.             Procedura de brevetare a unei invenţii.

4.             Elemente hotărâtoare în redactarea de calitate a unei cereri de brevet de invenţie.

5.             Procedura de certificare a unei mărci. Marca comunitară şi marca naţională.

6.             Procedura de certificare a unui Desen sau Model Industrial.

7.             Managementul drepturilor de proprietate intelectuală.

8.             "Valoarea " invenţiei brevetate.Exerciţii de evaluare a unei invenţii.

9.             Brevetarea programelor de calculator.

10.           Politici şi practici instituţionale în domeniul PI şi raportul dintre inventator şi titular.Invenţia de serviciu.