Proprietate intelectuala

SERVICII

1.Consultanta si asistenta de specialitate pentru Brevete de Inventie, Modele de utilitate, Marci, Desene si modele industriale.

 

[In conformitatea cu prevederile art.3 a) si 3e) din Instructiunile de aplicare a Ordonantei Guvernuului nr.66/2000 , nr108/17 oct.2002 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala]

 

Realizarea procedurilor de brevetare/certificare, cu costuri rezonabile  si cu sanse maxime de confirmare printr-o abordare profesionista :

 

 • Studiul oportunitatii de initierea  a brevetarii/ certificarii ;
 • Evaluari preliminare privind valorificare  titlului de proprietate Bv, MU, M, DMI;
 • Alegerea tipului de protectie (secretizare sau certificare, plicul cu idei);
 • Evaluarea rezultatelor cercetari documentare tematice, si analiza eventuale imbunatatiri;
 • Intocmirea documentatiei de brevetare/certificare si constitirea depozitului . la OSIM respectiv PCT
 • Urmarirea procedurilor si rezolvarea notificarilor;
 • Asistenta de specialitate in procedurile de contestatie sau raporturi cu terti ;
 • Consultanta in stabilirea raporturilor inventator-angajator (inventia de serviciu) si in raporturile cu tertii in domeniul PI.

 

 

2.Consultanta si asistenta de specialitate pentru evaluarea si valorificarea inventiilor.Cesionare, licentiere, transfer de know-how, partenariate.

 

[In conformitatea cu prevederile art.3 b) si 3d) din Instructiunile de aplicare a Ordonantei Guvernuului nr.66/2000 , nr108/17 oct.2002 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala]

 

Brevetele de inventie,modelele de utilitate,marcile sau desenele si modelele industriale fac parte din activele necorporale ale unei intreprinderi. Aceste active se manifesta prin proprietatile lor economice, nu au substanta fizica, acorda drepturi si privilegii proprietarului lor si produc venituri. Brevetarea repectiv certificarea reprezinta un prim pas, si confera titularului un titlu juridic (brevetul, certificatul) important pentru asigurarea protectiei exploatarii creatiei sale.Efectele pot fi considerabile in plan stiintific, tehnic sau juridic, dar numai valorificarea deplina prin aplicare sau transmitere de drepturi poate asigura efecte economice. Valorificarea eficienta presupune insa evaluarea inventiei pe baza unor metode suficient de convingatoare, care sa justifice demersurile de aplicare. Aceasta evaluare este indispensabila in cazul cesionarii, licentierii sau transferului de know-how sau stabilirea unor partenariate in domeniul exploatarii PI.

 

 

 

 

 

 

3.Consultanta in elaborare politicilor institutionale si a bunelor practici in domeniul PI pentru universitati, unitati de cercetare - dezvoltare, intreprinderi comerciale.

[In conformitatea cu prevederile art. 3e) din Instructiunile de aplicare a Ordonantei Guvernuului nr.66/2000 , nr108/17 oct.2002 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala]

 

Fiecare institutie (universitate, centru de cercetare, societate comerciala) ar trebui sa aibe si sa practice o politica institutional adecvata  si personalizata. Intocmirea politicii institutionale si implementarea unor bune practici in domeniul PI este atributul conducerii , dar asistenta de specialitate a unui consilier in PI este foarte recomandata. Se au in vedere urmatoarele aspecte pe care institutia trebuie sa le indeplineasca:

 • Un program propriu si personalizat de dezvoltare in PI pe baza de obiective, plan de actiuni, mijloace angajate, calendar, prioritati;
 • O cultura minimal a PI, generarea de categorii de PI, respectarea drepturilor tertilor, capitalizarea categoriilor de PI si mai ales valorificarea acestora;
 • Capacitati de evaluare preliminara interna;
 • Competente operationale proprii (echipa/grup/specialist) in PI;
 • Bune practici in domeniul PI specific profilului institutiei;
 • Cheltuieli rezonabile in activitatile de PI.

 

 

4.Consultanta si asistenta de specialitate in formarea culturii PI

 

[In conformitatea cu prevederile art. 3e) din Instructiunile de aplicare a Ordonantei Guvernuului nr.66/2000 , nr108/17 oct.2002 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala]

 

O activitate de consultanta eficace in domeniul PI din partea consilierului de proprietate presupune ca si colaboratorii sau partenerii acestuia sa fie minimal si corect initiati in domeniu. Un program de consultanta si instruire adecvat din partea unui consilier de PI poate fi calea cea mai recomandata ca si o etapa pregatitoare in demersurile cu specific de PI.

Cabinetul  propune programe formative individuale sau colective sub forma de prezentari interactive cu o durata de 45 minute cu  urmatoarea tematica ce pot fi incluse la cerere in programul de consultant solicitat:

 

 1. Notiuni fundamentale de Proprietate Industriala.
 2. Metode si tehnici de creatie.Avantaje si limitele lor.
 3. Procedura de brevetare a unei inventii (brevet sau model de utilitate).
 4. Elemente hotaratoare in redactarea de calitate a unei cereri de brevet de inventie.
 5. Procedura de certificare a unei marci. Marca comunitara si marca nationala.
 6. Procedura de certificare a unui Desen sau Model Industrial.
 7. “Valoarea “ inventiei brevetate.Exercitii de evaluare a unei inventii.
 8. Bune practici in valorificarea inventiei brevetate.
 9. Politici si practici institutionale in domeniul PI si raportul dintre inventator si titular.Inventia de serviciu.
 10. Specificul PI in universitati si unitati de cercetare. Regula celor « 24 de luni »

 

 

Participantii la programele formative in cadrul tematicilor de mai sus pot beneficia  de “Manualul de bune practici sau ghidul inventatorului” elaborate de consilier in format electronic PDF.

 

5. Stagii de practica  pentru dobandirea calitatii de Consilier in PI

[stagiari in conditiile Art. lit c) din Normele CNCPIR, pe baza de contract de colaborare semnat de practicant și tutore (Art. 19 si Art. 20 din Ordonanță).]

 

            Practicantul va efectua activitatea in regim de « fara frecventa » pe baza documentatiei furnizate de tutore. Programul de pregatire presupune insusirea cunostintelor si procedurilor specifice activitatilor de consiliere in PI la nivelul solicitat de tutore, iar stagiul va fi validat pe baza unor teste bianuale. Stagiul poate fi asigurat pentru  una (B-brevete), sau toate specializarile (brevete-B, cale OSIM si PCT, mărci-M si desene-D, cale  OSIM si EUIPO). Specializarea brevete – B este obligatorie. Contractul de colaborare prevede plata facilitatii de stagiatura si serviciilor tutorelui  bianual.

 

 

[OrdonantaGuvernuului nr.66/2000 , nr108/17 oct.2002 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala

ART. 1
(1) Profesia de consilier in proprietate industriala este libera si independenta, cu organizare si functionare autonoma, in conditiile prezentei ordonante. nr. 66/2000
(2) Activitatea de consilier in proprietate industriala consta in acordarea de asistenta de specialitate in domeniul proprietatii industriale si reprezentarea persoanelor fizice si juridice romane sau straine interesate in fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, precum si fata de terti in procedurile reglementate]