Proprietate intelectuala

PROCEDURI / TARIFE

           

            Asistența de specialitate este realizată într-un mod colaborativ cu clientul, consilierul acomodându-și demersurile cu cerințele și așteptările clientului atât la stabilirea obiectivelor urmărite cât și pe parcursul derulării procedurilor.Ca atare consilierul acordă clientului o primă oră de consultație gratuită pentru informare, stabilirea obiectivelor și a modului de lucru. Odată convenite condițiile de conlucrare între parteneri, se stabilește un aranjament de confidențialitate și se convine asupra unui  contract de consultanță.

 

Pentru lucrările efectuate se pot practica trei sisteme de tarifare:

 

1.Tarif standard , pentru lucrări complete pe bază de contract intre părți, cu avans 30- 50 % și decontare finală la terminarea lucrărilor. (exemplu: evaluare preliminară brevetabilitate,întocmire documentație cerere de brevet de invenție, depunere la OSIM, reprezentare, cesionare,.....);

 

2.Tarif standart - plus , pentru asistență punctuală , pe probleme selective ale clientului, cu facturare pe problema solicitată. (exemplu: redactarea revendicărilor unei cereri de brevet);

 

3.Tarif special , pentru lucrări complexe, pe bază de contract, care necesită implicarea unor proceduri specifice și colaborări cu terți, cu avans 50- 70% și decontare la terminarea lucrărilor.(exemplu: evaluarea unei invenții și a oportunităților de aplicare).